25 May 2016
  • Публикувано от Smail Mustafa
  • В Категория: Блог

Доболнична помощ

Смарт Софтуер Системс пусна нов модул ДОБОЛНИЧНА ПОМОЩ по НЗОК, с което платформата “JOYSTICK” обхвана цялата медицинска и отчетна дейност в едно лечебно заведение. Стилът на системата е запазен и продължава да е толкова лек и удобен за ползване от всичките си потребители. Основната полза е за мениджъра, който може да прави ежедневни справки за извършените дейности.

Post a comment