Автоматични мениджърски справки за парични потоци, директно на Вашия имейл

Ново в Joystick!

След множество запитвания от наши клиенти, решихме да създадем нова функционалност, която улеснява и подобрява ръководенето на едно лечебно заведение и най-вече най-важното звено – финансите.

Над 40% от собствениците, управителите и мениджърите / нашите клиенти/ споделят, че през последния месец на използване на модула са успели да овладеят кризисни точки и да вземат навременни мерки за оптимизиране на паричните потоци, което от своя страна ги предпазва от загуба на печалби и по-ниски маржове.

Продължавайки да предоставя иновативни решения в областта на медицинския софтуер, Joystick въвежда нова функционалност, която значително улеснява управлението и контрола на финансовите потоци в лечебните заведения. С тази актуализация, системата автоматично генерира подробни мениджърски справки за дневния паричен поток, както и за заработката от различните договори с договорни партньори, като Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и доброволните здравноосигурителни фондове (ДЗОФ).

Тази нова функционалност е разработена с цел да осигури максимална прозрачност и ефективност в управлението на финансите на лечебните заведения.

Как работи модулът?
След приключване на работния ден, системата автоматично обработва и анализира всички финансови транзакции, извършени през деня, и съставя подробни справки, които обобщават дневния паричен поток и заработката по договорите с НЗОК и ДЗОФ. След това, тези справки се изпращат директно на имейла на управителя на лечебното заведение, като по този начин му предоставят актуална и точна информация за финансовото състояние и ефективността на заведението.

Какви са ползите от модула?
Тази автоматизация не само спестява значително време и ресурси, необходими за ръчното съставяне на подобни справки, но и намалява възможността за грешки, свързани с човешкия фактор. Мениджърите на лечебни заведения могат да се възползват от тази информация за да вземат информирани и своевременни решения, които да подобрят финансовото управление и оперативната ефективност на техните организации. Joystick продължава да бъде в авангарда на иновациите в медицинската софтуерна индустрия, като с тази нова функционалност потвърждава своя ангажимент към предоставянето на висококачествени, ефективни и удобни решения за своите клиенти

Вашият коментар

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.